Teoria w pracy, czyli część teoretyczna w pracy

  Cześć teoretyczna w pracy – co to? Część teoretyczna pracy jest jedną z głównych sekcji i stanowi teoretyczny przegląd istniejącej wiedzy i koncepcji związanych z wybranym tematem badawczym. Służy ona zapewnieniu czytelnikowi wszystkich niezbędnych podstaw teoretycznych, na których opierają się badania i analizy. Sekcja ta przedstawia cel badania, jego znaczenie i wagę oraz formułuje […]

 

Cześć teoretyczna w pracy – co to?

Część teoretyczna pracy jest jedną z głównych sekcji i stanowi teoretyczny przegląd istniejącej wiedzy i koncepcji związanych z wybranym tematem badawczym. Służy ona zapewnieniu czytelnikowi wszystkich niezbędnych podstaw teoretycznych, na których opierają się badania i analizy. Sekcja ta przedstawia cel badania, jego znaczenie i wagę oraz formułuje problem, który ma zostać rozwiązany. Pisząc część teoretyczną pracy, konieczne jest przeprowadzenie przeglądu odpowiednich źródeł naukowych, artykułów, książek i innej literatury związanej z tematem pracy.  Jeśli teoria zajmuje całą główną część pracy (nieprzewidzianą dla części praktycznej), wówczas zazwyczaj, oprócz literatury naukowej, wykorzystywane są również źródła informacji pierwotnej (dokumenty, materiały archiwalne itp.). W tym przypadku, w ramach części głównej, należy wykazać się umiejętnością ujawnienia tematu i wniesienia czegoś nowego do nauki, opierając się zarówno na pracach poprzedników, jak i analizie źródeł pierwotnych. Należy podkreślić, że część teoretyczna pracy nie może być pisana na podstawie podręczników, encyklopedii i literatury popularnej (nawet popularnonaukowej). Prezentacja i analiza materiału, czyli budowa teoretycznej podstawy dyplomu, zakłada podejście naukowe - ujawniane są istniejące teorie, koncepcje, badania i podejścia, które odnoszą się do danego badania.

 

Temat, cel i część teoretyczna w pracy naukowej

Część teoretyczna pracy zawiera wyjaśnienie, jakie podejścia teoretyczne i koncepcje autor wykorzystuje w swojej pracy do analizy problemu. Temat pracy dyplomowej jest z reguły słabo zbadany i dyskusyjny. Nie jest konieczne po prostu nakreślenie pracy innych badaczy, należy przeprowadzić krytyczną analizę monografii i czasopism, aby opracować własne stanowisko na temat badań. Prosta kompilacja fragmentów prac innych osób nie jest celem pisania teoretycznej części dyplomu. Celem jest stworzenie jasnej, logicznej podstawy teoretycznej dla swoich badań empirycznych, uzasadniającej wybór tej lub innej ramy teoretycznej i sposób, w jaki pomoże ona osiągnąć wynik.

Pisząc teoretyczną część pracy dyplomowej, autor definiuje kluczowe pojęcia używane w pracy, formułuje hipotezę badania i przedstawia wyjaśnienie ich znaczenia i związku z badanym problemem. Często pierwszy rozdział rozdziału teoretycznego poświęcony jest historii zagadnienia, czyli tym koncepcjom i teoriom, które powstały w temacie badań w poprzednich dekadach. Drugi rozdział zawiera już współczesne koncepcje dotyczące tematu pracy. Ta część pracy zawiera również wyjaśnienie, jakie metody badawcze zostały wykorzystane do przetestowania hipotezy lub rozwiązania postawionych zadań. Może to być analiza danych, ankiety, eksperymenty lub inne metody.

Jednym z głównych wymogów dla części teoretycznej dyplomu jest spójność i logiczność. Część teoretyczna powinna zawierać dokładne odniesienia do źródeł, a także analityczne podejście do prezentacji materiału. Niezwykle ważne jest, aby pisząc rozdział teoretyczny pamiętać, że jest on podstawą do badań praktycznych. To od tego, jak poprawnie autor opisze część teoretyczną, zależy znaczenie, ważność części praktycznej. Oznacza to, że obliczenia, przykłady opisane w bloku praktycznym powinny wspierać informacje zawarte w bloku teoretycznym. Logika pracy polega na tym, że teoria prowadzi do praktyki. Obie części pracy powinny być ze sobą powiązane. Teoria jest podstawą do dalszych badań i uzasadnienia wniosków w praktycznej części pracy.

 

Część teoretyczna – objętość pracy naukowej?

Objętość rozdziału teoretycznego powinna pozwolić na pełne ujawnienie tematu badań dyplomowych, unikając jednocześnie szemrania "wody". Normalna objętość teorii - od 1/2 do 2/3 głównej części, która z kolei stanowi 70-80% dyplomu. Tak więc, przy standardowej objętości pracy dyplomowej w 60 - 70 stron i obecności części praktycznej na teorię zostanie przydzielonych 30 - 35 stron. Jeśli objętość pracy dyplomowej jest mniejsza lub większa, rozmiar rozdziału teoretycznego może wynosić od 25 do 50 stron. Niepożądane jest przekraczanie tych limitów. Istnieją pewne osobliwości dotyczące punktów (paragrafów) rozdziału teoretycznego (w obecności praktycznego) - ich liczba zwykle waha się od trzech do pięciu. Konieczne jest rozłożenie materiału tak, aby akapity nie różniły się zbytnio objętością. Pożądane jest, aby nie dopuścić do różnicy w objętości między akapitami większej niż 1,5 razy, chociaż nie ma ścisłych wymagań. Najważniejsze jest, aby akapity nie były zbyt małe ani zbyt duże.

Rozpoczęcie pisania rozdziału teoretycznego dyplomu powinno nastąpić dopiero po zebraniu przez autora większości materiałów. Pisanie rozdziału teoretycznego to długi proces i zadanie na dużą skalę. Całkiem możliwe, że w trakcie pisania autor zda sobie sprawę, że brakuje mu pewnych materiałów. To normalne. Dlatego rozkładając zadania w planie kalendarza, zdecydowanie warto przewidzieć czas, który może być potrzebny na znalezienie dodatkowych materiałów. Materiały te nie będą trudne do zmieszczenia w rozdziale teoretycznym, ale tylko wtedy, gdy zostanie stworzony główny szkielet. Procent dodatkowych informacji zebranych już w trakcie pisania części teoretycznej nie powinien przekraczać 20%.

Bardzo ważne jest, aby na końcu każdego rozdziału napisać podsumowanie, krótką kwintesencję wszystkich powyższych. Pomoże to nie zgubić myśli i podążać we właściwym kierunku. Na końcu rozdziału musi koniecznie znaleźć się ogólny wniosek dotyczący teoretycznej części dyplomu.

Podsumowanie części teoretycznej wskazuje, w jaki sposób wiedza teoretyczna i koncepcje zostaną zastosowane w praktycznej części badań. Aby przygotować podsumowanie, nie wystarczy zacytować literatury tematycznej - ważne jest, aby wskazać własną opinię i krótko uporządkować najważniejsze aspekty rozdziału. Wyciągając możliwe do uogólnienia wnioski na temat teorii, warto odejść od konkretów i dokonać rozeznania w poruszanych w kompleksie kwestiach. Idealnie byłoby stworzyć własną koncepcję teoretyczną, która będzie podstawą do praktycznych rozwiązań. Ogólne wnioski z części teoretycznej są tworzone na podstawie wniosków pośrednich, ale nie powinny powtarzać ich słowo w słowo. Wnioski z rozdziału teoretycznego i praktycznego powinny logicznie się uzupełniać. Objętość wniosków dla każdego rozdziału z reguły nie przekracza dwóch stron.

 

Jak możemy pomóc w napisaniu części teoretycznej pracy naukowej?

Nasza firma i zespół redaktorów specjalizuje się w wspieraniu studentów w procesie tworzenia pracy naukowej, zwłaszcza w zakresie części teoretycznej. Część teoretyczna jest kluczowym elementem każdej pracy naukowej, ponieważ stanowi fundament teoretyczny, na którym opiera się cała analiza i wnioski. Dlatego zapewniamy profesjonalną pomoc i wsparcie w opracowaniu solidnego, rzetelnego i aktualnego materiału teoretycznego.

Nasi redaktorzy posiadają bogate doświadczenie w pracy z materiałami naukowymi, zdobyte w różnorodnych dziedzinach nauki. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasze usługi do potrzeb i wymagań każdego studenta, niezależnie od jego specjalizacji. Nasz zespół doskonale rozumie, jak ważne jest zaprezentowanie aktualnych teorii, badań i publikacji naukowych w części teoretycznej pracy.

Wspieramy studentów w wyborze odpowiednich źródeł, analizie literatury naukowej oraz w konstrukcji logicznego i spójnego toku myślenia. Naszym celem jest pomóc studentom w ukazaniu pełnej i rzetelnej wiedzy w wybranej dziedzinie nauki, a także w odpowiednim sformułowaniu celów i problemów badawczych.

W naszej pracy skupiamy się na dbałości o jakość, poprawność merytoryczną oraz zgodność z wytycznymi uczelni czy czasopism naukowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z klientami, aby zapewnić indywidualne podejście do każdej pracy i zrozumienie specyfiki tematu.

Współpraca z naszym zespołem redaktorów gwarantuje studentom profesjonalną pomoc, której celem jest zapewnienie wysokiej jakości części teoretycznej w ich pracy naukowej. Dzięki naszemu wsparciu studenci zyskują pewność, że ich teoria jest starannie opracowana i podparta wiarygodnymi źródłami, co stanowi kluczowy element sukcesu w tworzeniu pracy naukowej.

 

 

 

Artykuł został napisany przez autora serwisu Rada Dyplomowa.

Anna Kowalczyk

Anna Kowalczyk

Blog Rada Dyplomowa jest prowadzony przez Annę Kowalczyk, pasjonatkę słowa pisemnego oraz doświadczonego redaktora. Anna Kowalczyk to absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobyła wykształcenie z zakresu zarządzania. Anna ma ponad pięcioletnie doświadczenie w tworzeniu treści pisemnych oraz w pracy jako redaktor. Jej profesjonalna kariera była pełna wyzwań związanych z różnorodnymi projektami i tematami. W swojej pracy zajmowała się tworzeniem treści na tematy związane z zarządzaniem, marketingiem, psychologią biznesu i wieloma innymi dziedzinami. Jej unikalna zdolność przekazywania trudnych zagadnień w przystępny sposób sprawiła, że stała się cenionym ekspertem w dziedzinie komunikacji pisemnej. Ten blog jest miejscem, w którym Anna dzieli się swoją wiedzą, pasją i ciekawościami. Znajdziesz tu artykuły dotyczące różnych rodzajów prac, wskazówki dla studentów oraz inne tematy związane z pracami dyplomowymi oraz osiąganiem sukcesu na studiach. Anna ma głębokie przekonanie o wartości dostarczania czytelnikom treści, które inspirują, uczą i pomagają w rozwoju.

Contact us

Fill the form – get your feedback in 15 minutes!