System opłaty za realizacje usługi

1
2
3
4
Pierwsza rata 33,33%
Dla pewności oraz możliwości sprawdzenia poziomu jakości świadczonych nami usług, pierwsza opłata to tylko 33,33% od wartości całej pracy.
Druga rata 33,33%
Po otrzymaniu 5 stron i akcpetacji częsci pracy przez zamawiającego kolejny etap to opłata drugiej raty, która wynosi 33,33% od wartości całej pracy.
Trzecia rata 33,33%
Po otrzymaniu drugiej częsci pracy i akcpetacji przez zamawiającego kolejny etap to opłata trzeciej raty, która wynosi 33,33% od wartości całej pracy.
Poprawki (free)
Po realizaccji całej pracy sprawdzamy pracę przez system anty plagiatowy "Plagiarism Detector" i po naniesieniu ostatecznych poprawek oddajemy Ci pracę.

Contact us

Fill the form – get your feedback in 15 minutes!