Jak pisać pracę licencjacką lub inżynierską

W Polsce tytuł doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada zawodowy tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza bądź inny równorzędny, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę doktorską. Stopień naukowy doktora jest nadawany wyłącznie przez te wydziały szkół wyższych i placówki naukowe, które posiadają uprawnienia do jego nadawania. Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ […]

post

W Polsce tytuł doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada zawodowy tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza bądź inny równorzędny, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę doktorską. Stopień naukowy doktora jest nadawany wyłącznie przez te wydziały szkół wyższych i placówki naukowe, które posiadają uprawnienia do jego nadawania.

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na uzyskanie tytułu doktora, jest napisanie, a następnie obronienie pracy doktorskiej, określanej także mianem dysertacji.
W przypadku tego rodzaju pracy, oczekuje się, że będzie ona zawierała oryginalne wyniki autora, wnoszące ważne, nowe treści do rozwoju danej dziedziny naukowej. Praca doktorska w formie rozprawy jest pisana pod kontrolą oraz z pomocą promotora (w odróżnieniu od pracy habilitacyjnej, która jest tworzona samodzielnie).

Po zdaniu egzaminów i obronieniu pracy doktorskiej, ma miejsce uroczyste ślubowanie doktorskie z udziałem dziekana, w trakcie którego odbywa się najczęściej również wręczenie dyplomów.

 

W jaki sposób przebiega ślubowanie doktorskie?

Osoby, którym uczelnia nadała stopień naukowy tytuł doktora, składają ślubowanie doktorskie. Tekst ślubowania, nie tylko doktorskiego, ale i akademickiego, na ogół jest zamieszczany w statucie danej szkoły wyższej.

Ślubowanie doktorskie, często znane także jako przysięga doktorska, odbywa się po pomyślnym złożeniu egzaminów, na uroczystym zgromadzeniu, któremu przewodniczy dziekan szkoły wyższej. W trakcie ślubowania doktoranci muszą zobowiązać się, iż:

  • po pierwsze, szkoła wyższa, która nadała im zaszczytny tytuł doktora, zostanie przez nich zachowana we wdzięcznej pamięci, a w razie możliwości i sił, będą wspierać jej rozwój i strzec jej dobrego imienia,
  • po drugie, że zachowają zawsze nieskazitelną tę godność, którą uzyskali, nigdy nie poniżając jej żadnym czynem niegodnym,
  • po trzecie, że będą ochoczo i gorliwie uprawiać badania naukowe w swoich dziedzinach naukowych, nie z chęci wzbogacenia się czy osiągnięcia sławy, ale po to, by krzewić prawdę.

Doktoranci poprzez ślubowanie doktorskie ślubują i przyrzekają zgodnie ze swoim przekonaniem, a następnie dziekan nadaje im zaszczyty, które pragną otrzymać.

Artykuł został napisany przez autora serwisu Rada Dyplomowa.

Anna Kowalczyk

Anna Kowalczyk

Blog Rada Dyplomowa jest prowadzony przez Annę Kowalczyk, pasjonatkę słowa pisemnego oraz doświadczonego redaktora. Anna Kowalczyk to absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobyła wykształcenie z zakresu zarządzania. Anna ma ponad pięcioletnie doświadczenie w tworzeniu treści pisemnych oraz w pracy jako redaktor. Jej profesjonalna kariera była pełna wyzwań związanych z różnorodnymi projektami i tematami. W swojej pracy zajmowała się tworzeniem treści na tematy związane z zarządzaniem, marketingiem, psychologią biznesu i wieloma innymi dziedzinami. Jej unikalna zdolność przekazywania trudnych zagadnień w przystępny sposób sprawiła, że stała się cenionym ekspertem w dziedzinie komunikacji pisemnej. Ten blog jest miejscem, w którym Anna dzieli się swoją wiedzą, pasją i ciekawościami. Znajdziesz tu artykuły dotyczące różnych rodzajów prac, wskazówki dla studentów oraz inne tematy związane z pracami dyplomowymi oraz osiąganiem sukcesu na studiach. Anna ma głębokie przekonanie o wartości dostarczania czytelnikom treści, które inspirują, uczą i pomagają w rozwoju.

Contact us

Fill the form – get your feedback in 15 minutes!