Jak napisać zakończenie pracy licencjackiej?

Zakończenie pracy naukowej, takiej jak praca dyplomowa, to sekcja, która podsumowuje całą pracę i prezentuje wnioski oraz perspektywy na przyszłość. Jest to ostatnia część pracy, w której autor przedstawia podsumowanie osiągniętych wyników, odpowiada na pytania badawcze i wskazuje dalsze możliwości badań.   Praca licencjacka – jak powinno zostać skomponowane jej zakończenie?   Zakończenie powinno zwierać […]

Zakończenie pracy naukowej, takiej jak praca dyplomowa, to sekcja, która podsumowuje całą pracę i prezentuje wnioski oraz perspektywy na przyszłość. Jest to ostatnia część pracy, w której autor przedstawia podsumowanie osiągniętych wyników, odpowiada na pytania badawcze i wskazuje dalsze możliwości badań.

 

Praca licencjacka – jak powinno zostać skomponowane jej zakończenie?

 

Zakończenie powinno zwierać kilka  ważnych elementów, które można uwzględnić w zakończeniu pracy naukowej:

 1. Podsumowanie celów i problemów badawczych: W zakończeniu należy podsumować główne cele i pytania badawcze postawione na początku pracy. Wskazuje się, czy udało się osiągnąć te cele i odpowiedzieć na pytania badawcze.
 2. Podsumowanie wyników i wniosków: Praca powinna zawierać podsumowanie najważniejszych wyników, które zostały uzyskane w trakcie badań. W zakończeniu można przedstawić główne wnioski wynikające z analizy danych i interpretacji wyników.
 3. Odpowiedź na pytania badawcze: Autor pracy powinien podać odpowiedzi na postawione pytania badawcze i wskazać, jakie konkluzje można wyciągnąć na podstawie przeprowadzonych badań. Warto odnieść się do głównych ustaleń i przedstawić ich znaczenie dla dziedziny naukowej.
 4. Potwierdzenie lub odrzucenie hipotez: Jeśli w pracy przedstawiono hipotezy badawcze, zakończenie powinno zawierać informację, czy zostały one potwierdzone lub odrzucone na podstawie zebranych danych i analizy. Jeśli hipotezy nie da się jednoznacznie potwierdzić lub odrzucić, można przedstawić rozważania na ten temat.
 5. Perspektywy na przyszłe badania: W zakończeniu można zaproponować możliwości dalszych badań i rozwinięcia tematu. Autor pracy może wskazać obszary, które wymagają dalszych studiów, wskazać ograniczenia swojej pracy i zaproponować potencjalne kierunki rozwoju dla przyszłych badaczy
 6. Podsumowanie pracy: Zakończenie powinno stanowić podsumowanie całej pracy, podkreślając jej istotę i wkład w dziedzinę nauki. Autor może również zwrócić uwagę na swoje własne doświadczenia i refleksje na temat procesu pisania pracy.

Zakończenie powinno być klarowne, zwięzłe i odnoszące się do poprzednich sekcji pracy. Powinno stanowić logiczne zakończenie pracy naukowej, podkreślając jej wartość i wnioski.

 

Przykładowe zakończenie pracy licencjackiej

Zakończenie pracy licencjackiej z historii Egiptu mogłoby wyglądać następująco:

 

W zakończeniu niniejszej pracy licencjackiej skupiliśmy się na bogatej historii Egiptu i zgłębiliśmy różne aspekty tego fascynującego kraju. Poprzez analizę dostępnych źródeł, literatury historycznej oraz badań archeologicznych, odkryliśmy istotne wydarzenia, postacie i cywilizacyjne osiągnięcia starożytnego Egiptu.

Praca ta dostarczyła nam dogłębnego wglądu w okresy dynastyczne, takie jak Stare Państwo, Średnie Państwo i Nowe Państwo, oraz omówiliśmy znaczące postacie, takie jak faraonowie, w tym Nefertiti, Ramses II i Kleopatra. Przedstawiliśmy również kulturowe i religijne aspekty egipskiej cywilizacji, w tym ich wierzenia w życie pozagrobowe, rytuały pogrzebowe i budowę piramid.

W naszej pracy skoncentrowaliśmy się również na roli rzeki Nil, która stanowiła fundament egipskiej cywilizacji, zapewniając żyzną glebę i umożliwiając rozwój rolnictwa. Przeanalizowaliśmy również znaczenie i wpływ Egiptu na sztukę, architekturę oraz nauki, takie jak astronomia i medycyna

Nasze badania przyczyniły się do lepszego zrozumienia starożytnego Egiptu i jego wpływu na historię i kulturę regionu. Odkryliśmy, że starożytny Egipt pozostawił trwały ślad w dziedzinach sztuki, religii, architektury i polityki, który wciąż inspiruje i fascynuje dzisiejszych badaczy.

Jednakże, nasza praca nie wyczerpała wszystkich aspektów egipskiej historii. Nadal istnieje wiele tematów do pogłębienia, takich jak społeczne i ekonomiczne uwarunkowania życia w starożytnym Egipcie, handel, stosunki z innymi kulturami czy wpływ inwazji i okupacji na późniejsze losy Egiptu.

Podsumowując, praca ta stanowi wkład w badania nad historią Egiptu, rozszerzając naszą wiedzę na temat tej starożytnej cywilizacji. Jesteśmy przekonani, że dalsze badania i zgłębianie tego tematu będą przyczyniać się do pełniejszego zrozumienia dziedzictwa Egiptu oraz jego znaczenia dla dzisiejszego świata.

Dzięki niniejszej pracy mamy nadzieję, że badacze zdobędą wgląd w fascynującą historię Egiptu oraz docenią bogactwo kulturowe i cywilizacyjne tego niezwykłego kraju.

 

Podsumowanie pracy inżynierskiej

Podsumowanie pracy inżynierskiej, podobnie jak zakończenie pracy naukowej, jest istotną sekcją, która ma na celu podsumowanie osiągnięć i wniosków z przeprowadzonych badań lub projektu inżynierskiego. Oto kilka elementów, które można uwzględnić w podsumowaniu pracy inżynierskiej:

 1. Cel pracy
 2. Realizacja celu
 3. Kluczowe wyniki
 4. Wnioski i rekomendacje
 5. Ograniczenia w badaniach
 6. Wkład naukowy i znaczenie

 

Rozpocznij podsumowanie od przypomnienia głównego celu lub problemu, który miał zostać rozwiązany w ramach projektu inżynierskiego. Wskazuje się, czy udało się zrealizować ten cel.

Opisz krótko, w jaki sposób projekt inżynierski został zrealizowany. Omów główne etapy, metody, narzędzia i techniki, które zostały wykorzystane w pracy.

Podsumuj najważniejsze wyniki i osiągnięcia, które zostały uzyskane w trakcie projektu. Może to obejmować opracowane rozwiązania, prototypy, analizy numeryczne, wyniki testów, wprowadzone usprawnienia czy wdrożone technologie.

Przedstaw główne wnioski płynące z przeprowadzonych badań lub projektu. Wskaż, jakie korzyści przynosi opracowane rozwiązanie, jakie problemy zostały rozwiązane, a także jakie dalsze działania mogą być zalecane na podstawie wyników.

Warto również uwzględnić ewentualne ograniczenia projektu inżynierskiego, takie jak ograniczenia czasowe, budżetowe, technologiczne czy inne czynniki, które mogły wpływać na realizację projektu. Jest to istotne dla rzetelnego przedstawienia kontekstu i interpretacji wyników.

Podkreśl wkład projektu inżynierskiego w dziedzinę inżynierii lub obszar zastosowań. Wskazuj, w jaki sposób rozwiązanie może być wykorzystane lub wdrożone w praktyce, a także jakie możliwości rozwoju projektu istnieją.

Podsumowanie powinno być zwięzłe, przejrzyste i skoncentrowane na najważniejszych aspektach projektu inżynierskiego. Powinno przedstawiać zarówno osiągnięcia, jak i potencjalne dalsze kierunki rozwoju lub zastosowania opracowanego rozwiązania.

 

 

 

 

Artykuł został napisany przez autora serwisu Rada Dyplomowa.

Anna Kowalczyk

Anna Kowalczyk

Blog Rada Dyplomowa jest prowadzony przez Annę Kowalczyk, pasjonatkę słowa pisemnego oraz doświadczonego redaktora. Anna Kowalczyk to absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zdobyła wykształcenie z zakresu zarządzania. Anna ma ponad pięcioletnie doświadczenie w tworzeniu treści pisemnych oraz w pracy jako redaktor. Jej profesjonalna kariera była pełna wyzwań związanych z różnorodnymi projektami i tematami. W swojej pracy zajmowała się tworzeniem treści na tematy związane z zarządzaniem, marketingiem, psychologią biznesu i wieloma innymi dziedzinami. Jej unikalna zdolność przekazywania trudnych zagadnień w przystępny sposób sprawiła, że stała się cenionym ekspertem w dziedzinie komunikacji pisemnej. Ten blog jest miejscem, w którym Anna dzieli się swoją wiedzą, pasją i ciekawościami. Znajdziesz tu artykuły dotyczące różnych rodzajów prac, wskazówki dla studentów oraz inne tematy związane z pracami dyplomowymi oraz osiąganiem sukcesu na studiach. Anna ma głębokie przekonanie o wartości dostarczania czytelnikom treści, które inspirują, uczą i pomagają w rozwoju.

Contact us

Fill the form – get your feedback in 15 minutes!